BẢO VỆ BỜ SÔNG VÀ BIỂN

Các dịch vụ của VMEC bao gồm nhiều mảng từ việc khảo sát hiện trường, nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, các phân tích tài chính và xã hội, thiết kế, giám sát xây dựng, cung cấp các thiết bị quan trắc đo đạc thuộc địa chất của các dự án xây dựng ven biển và sông rạch.

–         Nạo vét và cải tạo

–         Kiểm soát sự xói lở và bồi lắng.

–         Đê biển, đê chắn sóng.

–         Bảo vệ bờ biển với giải pháp thân thiện môi trường.

Dich Vu 4 Dich Vu 4 Dich Vu 4