ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

VMEC có lực lượng kỹ sư chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm và không ngừng được cập nhật nâng cao kiến thức mới. Các chuyên gia chính của VMEC đều có hơn 25 năm làm việc trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trong đó nhiều chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với các công ty tư vấn nước ngoài như: Royal Haskoning DHV (Hà Lan), Iproplan (Đức), KV Consultores (Tây Ban Nha), Daelim-Samwhan J.V (Hàn Quốc), Posco E&C (Hàn Quốc), Inros Lackner (Đức), PCI (Nhật), Obayashi (Nhật), Black & Veatch (Mỹ), SMEC (Úc), Nippon Koei (Nhật), Nedeco (Hà Lan), Haliburton (Mỹ), Brown & Root (Mỹ), Kelly Brown & Root (Úc), COWI (Đan Mạch), Expert Co. (Canada) … Hiện VMEC có hơn 50 cán bộ công nhân viên đều có trình độ đại học trở lên với nhiều tiến sỹ, thạc sĩ tốt nghiệp tại các đại học trong nước và quốc tế.

NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TƯỜNG BẢO
Chủ tịch HĐQT

TRẦN QUANG TỴ
Thành viên HĐQT

NGUYỄN XUÂN VĨNH
thành viên HĐQT

Huỳnh trung nghĩa
thành viên HĐQT

Hồ Lê Huy
Thành viên HĐQT

 

BAN ĐIỀU HÀNH

TRẦN QUANG TỴ
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TƯỜNG BẢO
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN VĨNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ XUÂN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

NHÂN SỰ

CÁC CHUYÊN GIA CỐ VẤN KỸ THUẬT

TRẦN BÁ TƯ
CỐ VẤN CHUYÊN MÔN THỦY VĂN - THỦY LỰC

Thạc sĩ

University of Galway

IRELAND

TRẦN KIM THANH
CỐ VẤN CHUYÊN MÔN KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

Thạc sĩ

Colorado State University

USA

NGUYỄN ĐỨC LẬP
Cố vấn CHUYÊN MÔN Địa kỹ thuật

Thạc sĩ

Warszawski University

POLAND

TRẦN ĐÌNH ẤU
Cố vấn chuyên môn Địa hình

Kỹ sư

Moscow State University of Geodesy and Cartography

RUSSIA

TRƯƠNG MINH CHÁNH
Cố vấn chuyên môn quan hệ quốc tế

Thạc sĩ

Asian Institute of Technology

THAILAND