TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM TRA

Các dịch vụ của VMEC bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công và Thẩm tra thiết kế các công trình như:

Công Trình Thủy Lợi:
  • Đê/kè bảo vệ bờ sông/biển;
  • Đê chắn sóng, chắn cát;
  • Kè mỏ hàn;
  • Cống kiểm soát triều;
  • Trạm bơm;
  • Hồ chứa nước;
  • Hệ thống kênh tưới, tiêu, …
Công Trình Xử Lý Nền Đất Yếu
  • Cảng;
  • Đường bộ;
  • Dầu khí, …
Công Trình Giao Thông
  • Cầu, đường bộ;
  • Đường thủy nội địa: cảng, bến thủy nội địa, bến phà, âu tàu, luồng đường thủy, công trình chỉnh trị (hướng dòng/bảo vệ bờ);
  • Hàng hải: bến, cảng biển, bến phà, âu tàu, luồng hàng hải, công trình neo đậu, công trình chỉnh trị (đê chắn sóng/chắn cát, kè hướng dòng/bảo vệ bờ)
 Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật
  • San nền;
  • Cấp nước;
  • Thoát nước mưa, nước thải;
  • Cấp điện, chiếu sáng;
  • Giao thông nội khu;
  • Hệ thống thông tin liên lạc;
  • Công viên cây xanh;
  • Xử lý chất thải rắn …
Công Trình Dân Dụng-Công Nghiệp
  • Nhà văn phòng, chung cư;
  • Nhà xưởng, kho chứa hàng;
  • Thủy điện vừa và nhỏ …