TƯ VẤN KHẢO SÁT

VMEC cung cấp các dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng các công trình bao gồm:
  • Khảo sát địa hình trên cạn và dưới nước: lập lưới khống chế tọa độ, độ cao; đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/5000, 1/2000, 1/000 và 1/500; đo mặt cắt dọc/ngang, …
  • Khảo sát địa kỹ thuật trên cạn và dưới nước: công tác khoan, lấy mẫu; thí nghiệm hiện trường như SPT, CPT, CPTu, FVST, CBR, thấm hiện trường, địa vật lý,…; thí nghiệm trong phòng như nén 3 trục (UU, CU, CD), nén cố kết, các chỉ tiêu cơ lý, thí nghiệm đá (UCS, PLT), …
  • Khảo sát thủy văn: mực nước, lưu tốc dòng chảy, độ mặn, ….