TƯ VẤN QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH

VMEC cung cấp các dịch vụ tư vấn quan trắc công trình như giao thông (cảng, đường bộ, đường cao tốc), thủy lợi (đập đất, đê/kè), dân dụng-công nghiệp bao gồm:
  • Cung cấp và lắp đặt các thiết bị quan trắc: lún bề mặt (SP), lún sâu (EX), chuyển vị ngang bề mặt (LS), chuyển vị ngang sâu (IC), áp lực nước lỗ rỗng (PD/PS), giếng quan trắc nước ngầm (OW), mực nước triều (TW).
  • Đo quan trắc và thu thập số liệu lún, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng, cao trình mực nước.
  • Lập báo cáo lắp đặt thiết bị quan trắc.
  • Lập báo cáo tuần, báo cáo tháng.
  • Khảo sát và thí nghiệm địa chất sau khi xử lý nền.
  • Tính toán, phân tích ngược và lập báo cáo đánh giá kết qủa xử lý nền.