CÔNG TRÌNH DDCN & HTKT

VMEC cung cấp các dỊch vụ tư vấn thiết kế công trình công nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

–         Phân tích khảo sát địa chất và địa hình.

–         Công trình dân dụng và công nghiệp.

–         Thiết kế kết cấu và móng công trình.

–         Hạ tầng kỹ thuật bao gồm xử lý nước thải; cấp thoát nước.

–         Giám sát xây dựng.

Cong Trinh Ddcn Htkt Cong Trinh Ddcn Htkt Cong Trinh Ddcn Htkt