ĐỊA KỸ THUẬT VÀ NỀN MÓNG

Nhận thấy rằng những hư hỏng nghiêm trọng nhất của các dự án xây dựng đều liên quan đến mặt địa chất và móng công trình, VMEC đã nghiên cứu sử dụng các thiết bị mới với công nghệ cao cùng các kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm và chuyên gia địa chất để đáp ứng cho công việc khảo sát hiện trường, thí nghiệm trong phòng, đánh giá tình trạng đất, cải tạo đất nền và thiết kế móng, đặc biệt trong điều kiện nền đất yếu và các trường hợp nền địa chất khác ở Việt Nam. Các dịch vụ tư vấn của VMEC như sau:

–         Điều tra, khảo sát hiện trường: thăm dò, bản đồ địa chất, địa vật lý.

–         Điều tra, khảo sát đất nền: công tác khoan lỗ, lấy mẫu, thí nghiệm các chỉ tiêu như SPT, CPT, cắt cánh, tính thấm và địa vật lý.

–         Thí nghiệm trong phòng: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật của VMEC có đầy đủ giấy phép , LAS 625 được chứng nhận bởi bộ xây dựng trong việc kiểm tra tất cả các thuộc tính của đất và đá nhằm phục vụ cho công việc thiết kế. Với đội ngũ có tay nghề, trang thiết bị hiện đại và hệ thống tiếp nhận dữ liệu nhằm tự động hóa trong việc ghi dữ liệu, phòng thí nghiệm của VMEC còn có thể thực hiện các thí nghiệm 3 trục và cố kết theo tiêu chuẩn ASTM và BS, đặc biệt là đất sét yếu.

–         Thiết bị quan trắc: VMEC đã thành công trong việc cung cấp các dịch vụ thiết kế, lắp đặt và quan trắc địa kỹ thuật bao gồm piezometers, extensometers, inclinometers,…

–         VMEC có nhiều kỹ sư địa kỹ thuật giàu kinh nghiệm có thể mang tới các giải pháp sáng tạo mang tính hiệu quả và kinh tế cho các kết cấu móng , xử lý nền , tường chắn đất, các ứng dụng tổng hợp trong việc cải tạo nền đất yếu, chôn lấp và các kết cấu ứng lực.

Dich Vu 2 Dich Vu 2 Dich Vu 2