MÔI TRƯỜNG

Các dịch vụ của VMEC bao gồm:

–         Đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng và phát triển.

–         Đánh giá điều kiện môi trường cho các công trình công nghiệp.

–         Kiểm tra chất lượng môi trường bao gồm không khí, nước, tiếng ồn và chấn động.

–         Các giải pháp “xanh”, đặc biệt sản phẩm “sạch”, bền vững trong sản xuất và tiêu dùng.

–         Thiết kế và lắp đặt nồi hơi, máy phát điện, lò đốt rác; xử lý chất gây ô nhiễm như mùi, bụi, VOC trong nhà máy công nghiệp.

–         Thiết kế, lắp đặt và kiểm tra công trình xử lý nước thải công nghiệp và nhà ở.

–         Thiết kế, kiểm tra và giám sát xây dựng công trình xử lý thải rắn gồm bãi chôn lấp và lò đốt.

Moi Truong Moi Truong